ประกัน ความรับผิดบุคคลภายนอก สำหรับ โดรน Drone
เอเชีย 3 พลัส ระยะสั้นเดือนเดียว มีค่าเงื่อนไข 2000 ทุน 100,000
ประกันขนส่งสินค้า รถกระบะ คอนเทนเนอร์
ประกันขนส่งสินค้า รถกระบะทั่วไป
ค่าขาดการใช้รถ ครั้งละ 2000-3000 บาท
เอเชีย basic รถเก๋ง เต็มปี
เอเชีย Speacial รถกระบะ เต็มปี
เอเชีย basic รถกระบะ เต็มปี
เอเชีย basic รถเก๋ง เต็มปี รวม พรบ.
เอเชีย Extra รถเก๋ง เต็มปี
เอเชีย Extra รถกระบะ เต็มปี รวม พรบ.
เอเชีย basic รถกระบะ เต็มปี รวม พรบ.
เอเชีย Speacial รถเก๋ง เต็มปี รวม พรบ.
เอเชีย Extra รถเก๋ง เต็มปี รวม พรบ.
ประกันมอเตอร์ไซค์ 3 พลัส
ประเภท 1 วิริยะ
โครงการ we love benz
ประเภท 3 กรุงเทพ เก๋ง
ประเภท 3 กรุงเทพ กระบะ
เอเชีย Extra รถกระบะ เต็มปี
เอเชีย Speacial รถเก๋ง เต็มปี
ประเภท 3 วิริยะ กระบะ
ประเภท 3 วิริยะ เก๋ง
ประเภท 3 วิริยะ จักรยานยนต์
ประเภท 3 สินมั่นคง กระบะ
ประเภท 3 สินมั่นคง เก๋ง เกิน 2,000 ซีซี
ประเภท 3 สินมั่นคง เก๋ง ไม่เกิน 2,000 ซีซี
ประเภท 3 ศรีเมือง เก๋ง
ประเภท 3 ศรีเมือง กระบะ
ประกันประเภทกระบะ 3 รวมพรบ. สินมั่นคง
ประกันประเภท 3 เก๋ง รวมพรบ. สินมั่นคง
เอเชีย Speacial รถกระบะ เต็มปี รวม พรบ.
ประเภท 3 กระบะ รวม พรบ. คุ้มภัย (P)
ประเภท 3 กระบะ รวม พรบ. คุ้มภัย (Z)
ประเภท 3 กระบะ รวม พรบ. คุ้มภัย (V)
ประเภท 3 กระบะ รวม พรบ. คุ้มภัย (R)
ประเภท 3 เก๋ง รวม พรบ. คุ้มภัย (P)
ประเภท 3 เก๋ง รวม พรบ. คุ้มภัย (V)
ประเภท 3 เก๋ง รวม พรบ. คุ้มภัย (Z)
ประเภท 3 เก๋ง รวม พรบ. คุ้มภัย (R)
ประเภท3พิเศษ/กรุงเทพ/ทุน150,000 ไม่คุ้มครองหาย
ประเภท3พิเศษ/กรุงเทพ/ทุน100,000 ไม่คุ้มครองหาย
ประเภท3พิเศษ เก๋ง/สินมั่นคง/ทุน100,000
ประเภท3พิเศษ เก๋ง/สินมั่นคง/ทุน150,000(3คุ้ม)
3 พลัส เต็มปี ทุน 180,000 มีค่าเงื่อนไข 2000
เอเชีย 3 พลัส เต็มปี มีค่าเงื่อนไข 2000 ทุน 200,000 คุ้มครองหาย
ประเภท 3 พิเศษ LMG ทุน 300,000 คุ้มครองหาย-ไฟไหม้ มีค่าเงื่อนไข
ประเภท3 พลัส ทุน100,000 คุ้มครองหาย/ไฟไหม้ มีค่าเงื่อนไข
ประเภท3 พลัส ทุน100,000 คุ้มครองหาย/ไฟไหม้ มีค่าเงื่อนไข
เอเชีย 3 พลัส เต็มปี มีค่าเงื่อนไข 2000 ทุน 100,000 คุ้มครองหาย

    
Sitemap หมวดหมู่